V DOBĚ PANDEMIE ORDINAČNÍ DOBA UPRAVENA – viz uvodni strana

Pondělí:

 • 6.30 – 9.00 akutní stavy
 • 9:00 – 13:00 po předchozím objednání
 • 13.00 – 15.30 návštěvní služba, administrativa

Úterý:

 • 6.30 – 9.00 akutní stavy
 • 9.00 – 18.00 pouze po předchozím objednání

Středa:

 • 6.30 – 9.00 akutní stavy
 • 9.00 – 13.00 pouze po předchozím objednání
 • 13.00 – 15.30 návštěvní služba, administrativa

Čtvrtek:

 • 6.30 – 9.00 akutní stavy
 • 9.00 – 13.00 pouze po předchozím objednání
 • 13.00 – 15.30 návštěvní služba, administrativa

Pátek:

 • 6.30 – 8.00 akutní stavy
 • 9.00 – 13.00 pouze po předchozím objednání
 • 13.00 – 15.30 návštěvní služba, administrativa

Z epidemiologického hlediska není možné, aby přicházeli pacienti s akutním infekčním onemocněním dýchacích do ambulance mezi zdravé objednané pacienty a proto s účinností od 1.11.2019 se mění ordinační doba. V době pandemie bude ordinační doba upravena podle aktuálního vývoje. Aktuální informace naleznete na úvodní stránce.

OBJEDNÁNÍ: TEL.: 704 131 044 EMAIL: IPRO.JEDOVNICE@SEZNAM.CZ

Telefony využívat denně až po 8.30. Do této doby sestry provádějí odběry krve a jiných biologických materiálů a nejsou až na výjimky schopny telefony obsluhovat.

 1. Odběry krve: denně do 8.00 hod po předchozím objednání, v akutním případě i bez
 2. Aplikace nitrosvalových a nitrožilních injekcí: po 8.00 denně, bez objednání
 3. Infuzní terapie a vyšetření EKG: vyjma akutních stavů po předchozím objednání
 4. Diabetologie pouze po předchozím objednání, nejčastěji úterý ráno
 5. Další metody: ABPM – tzv. Tlakový Holter (24hodinová monitorace krevního tlaku) , spirometrie, vyšetření krve metodami POCT – INR, CRP, HBA1c, FOB, vyšetření moči analyzátorem Uritex (reflektační fotometrie ), ABI (meření tlaku na 4 končetinách) PolyWatch (screening spánkové apnoe)
 6. Telefonické informace, konzultace po telefonu denně po 11. hodině