Nové zdravotnické pracoviště – celotělová kostní denzitometrie

Sídlo : Havlíčkovo nám. 493, 66402 Jedovnice

(přízemí budovy zdravotního střediska)

Kontakt : tel.: +420 515 550 695

email: dxa-jedovnice@seznam.cz

Pracovní doba : denně od 7.00 na základě předchozího telefonického objednání

Vyšetření je prováděno zdarma pro pacienty některých zdravotních pojišťoven (zatím pouze VZP, ZPMV, VoZP, ČPZP) na základě preventivního vyšetření a písemného doporučení praktického lékaře, gynekologa či jiného odborníka pro vybrané skupiny obyvatel v rámci preventivních programů či sledování průběhu již dříve diagnostikovaného onemocnění např. revmatologem či ortopedem.

Vyšetření je prováděno na novém špičkovém vyšetřovacím přístroji Lunar Prodigy Pro v kompletně nově zrekonstruovaných a pro účely denzitometrie adaptovaných prostorách.

Cílem je v rámci POPULAČNÍHO PROGRAMU ČASNÉHO ZÁCHYTU OSTEOPORÓZY V ČR zachytit toto onemocnění v léčitelném stadiu a zahájit adekvátní opatření k zabránění vzniku závažných invalidizujících a mnohdy život ohrožujících zlomenin.

Vyšetření je přirozeně možné realizovat i mimo program bez doporučení za přímou úhradu.

OSTEOPOROZA

Osteoporóza je chronické systémové onemocnění celého skeletu typické pro stárnoucí populaci. Onemocnění je provázeno snížením kostní hmoty a její kvality a z toho plynoucí poruchou mechanické odolnosti kosti a zvýšenou lomivostí kostí. Výskyt osteoporózy v populaci České republiky stoupá a s nárůstem délky života bude stoupat i nadále.

V ČR osteoporózou trpí až 750 tis. obyvatel, z tohoto počtu je cca 80% žen! Každá druhá žena a každý pátý muž ve věku nad 50 let utrpí osteoporotickou zlomeninu. V roce 2019 takovou zlomeninu utrpělo v průměru 250 lidí za den! Přitom riziko komplikací zlomenin po minimálním nebo žádném úrazovém ději je extrémně vysoké – kupř. riziko ženy, že prodělá zlomeninu krčku stehenní kosti je 16 % a riziko zlomeniny obratle taktéž 16 %. Do 12 měsíců umírá 31 % pacientů po zlomeninu krčku stehenní kosti, 14% pacientů po zlomenině obratle hrudní nebo bederní páteře a 10% po zlomenině kosti pažní . Celková úmrtnost na tyto zlomeniny je v ČR vysoce nad průměrem EU – 159 zemřelých na 100.000 obyvatel ve věku 50 + vs 116 v Unii.

Diagnostika a terapie choroby je v ČR výrazně hůře dostupná než v ostatních zemích EU. Diagnostické a terapeutické kapacity jsou v současnosti zcela nedostatečné a bez radikální změny v dostupnosti základní diagnostické metody – celotělové kostní denzitometrie – a uvolnění předepisování léčiv bránících ztrátě kostní hmoty i pro praktické lékaře nelze tento nepříznivý vývoj zvrátit.

Doporučujeme také shlédnout následující Reportáž v ČT.