PostHeaderIcon Vítejte na webových stránka MUDr. Ivo Procházky

Vážení pacienti

vzhledem k tomu, že si většina populace naprosto neuvědomuje závažnost situace, ve snaze vyhnout se italskému scénáři, kde umírají stovky lidí včetně lékařů a sester prvního kontaktu, jsme nuceni přejít k mimořádným opatřením a to je filtrace pacientů před vstupem do ordinace.

Dne 16/3, v první den vyhlášené karantény v celé České republice, jsme měli v naší ambulanci přes 100 kontaktů. Navzdory všem obecným doporučením, informacích na webu a třech dveřích, kterými musí pacient do čekárny přijít, přišlo do ambulance osobně 50 osob !!!, a to napříč všemi věkovými skupinami od 20 do 80 let. V drtivé většině se tak stalo bez předchozí telefonické konzultace a časové optimalizace, takže se v budově míchali pacienti s horečnatými infekty, pacienti s banálními kloubními obtížemi či podobnými problémy, s pacienty, kteří přišli na kontrolu po proběhlém infektu (?) či se jen na něco zeptat !!

Tato absence zodpovědnosti, ať vůči vlastní osobě a rodině či vůči spoluobčanům, je pro nás nepochopitelná a zcela neakceptovatelná.

Je tedy nezbytné:

– do budovy vstupovat až po předchozí telefonické konzultaci a ve sjednanou dobu

– nemocní s příznaky infekčního onemocnění dýchacích cest na závěr ordinace, aby mohlo dojít k následné desinfekci prostor a nedošlo k ohrožení jinak „zdravé“ populace

– před vstupem do budovy opatřit obličej jakoukoli formou bariery – typu roušky, šátku , šály a pod.

Věříme, že tato opatření jsou srozumitelná , jasná a pochopitelná. Rozhodně nejsou žádnou formou šikany nebo obstrukce přístupu ke zdravotní péče. Jsou vedeny naším nejlepším odborným povědomím v zájmu nás, ale především Vás, nemocných. Momentálně máme na rozdíl od většiny ambulancí praktiků i ambulantních specialistů dostatek ochranných pomůcek i dezinfekčních přípravků a nemáme v úmyslu naši péči jakkoli omezovat. K tomu, abychom ji mohli poskytovat co nejdéle, ale potřebujeme Vaši

důvěru a spolupráci.

Děkujeme! Ivo Procházka, Marcela Pernicová, Martina Kocmanová, Ivana Procházková


Upozornění k vystavení neschopenky

Jsme tu a priorně pro nemocného člověka a ne pro firmy, které se dostávají v souvislosti s epidemii koronavirem do obtíží. Nelze řešit dočasný problém firmy na úkor zaměstnance, jeho ošetřujícího lékaře a správy sociálního zabezpečení potažmo celé společnosti.

Neschopenky na žádost zaměstnavatele n e v y s t a v u j i !

Sociální správa není dojná kráva. Pro případné problémy je tu stát, jak denně medializuje multiministr Havlíček, např. ČMZRB.

Neschopnost vystavuje v souvislosti s epidemií koronaviru praktický lékař, pomineme-li akutní onemocnění, pouze v případě karantény :

– u osob, které se vrátily z ciziny (z 15 určených zemí)

– u osob, které mu hygiena oznámí, protože byly v kontaktu s pozitivně testovaným pacientem

Pokud byla zaměstnanci nařízena karanténa, přísluší mu náhrada mzdy stejně jako v případě běžné pracovní neschopnosti.

Zaměstnanec má nárok na náhradu mzdy ve výši 60 procent průměrného výdělku, v pracovních dnech po dobu 14 dnů

Zaměstnanci s dětmi, kteří čerpají ošetřovné dostanou náhradu mzdy ve výši 60 procent základu.

Pokud je provoz/provozovna uzavřena zůstává zaměstnanec doma nejčastěji na základě takzvané překážky v práci na straně zaměstnavatele. Zaměstnanec má nárok na průměrný výdělek.

Zaměstnavatel může nařídit náhradní volno, pokud má zaměstnanec napracované přesčasy, které musí zaplatit. Nebo může nařídit dovolenou, a to i bez souhlasu pracovníka, ale musí ji nařídit 14 dní předem, nebyla-li dohodnuta lhůta kratší.


Vážení pacienti

S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci a vzhledem k akutnímu nedostatku ochranných pomůcek a desinfekce jsme byli jako drtivá většina praktických lékařů nuceni přistoupit k úpravě provozu v našich ambulancích. Do této situace jsme se dostali nikoli vlastní vinou, vláda nezajistila pro primární péči žádné ochranné pomůcky, krajský úřad s námi nekomunikuje. Podotýkám, že nikdo z praktiků pomůcky nechtěl zadarmo, chtěli jsme mít pouze možnost si pomůcky zakoupit. Dne 17.3. očekáváme dodávku 3 ( TŘÍ !!! ) kusů respirátorů třídy FFP2, který praktičtí lékaři ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví obdrželi od soukromého dárce, distribuci po republice zajistil zdarma soukromý subjekt Avenier a rozdílení pomůcek v rámci okresů si zajišťujeme sami praktici, ve svém volnu, za svoje peníze. Tři kusy respirátoru stačí standardní ambulanci v sestavě 1 lékař + 1 sestra na jeden den práce, druhý den může pracovat jen lékař !

Naše ambulance zcela mimořádně disponuje ochrannými respirátory třída FFP2 na dobu celého následujícího týdne díky jinému dárci ( díky pane P.Š., DÍKY!! )

Lékaři, mnozí ve věkové skupině nad 60 let, jsou bez adekvátních ochranných prostředků vystaveni extrémnímu riziku. Ze zahraničí přicházejí informace o prvních mrtvých z řad praktických lékařů. Zároveň je nutné si uvědomit, že i sami lékaři a sestry se mohou stát významným rizikovým faktorem a přispět k rozšíření onemocnění (k čemuž již bohužel v několika místech ČR došlo).


Kvůli současné epidemiologické situaci ve spojení s rizikem nákazy virem COVID-19 se zavádějí opatření, které mají zamezit riziko přenosu nákazy, především tedy zamezit kontaktu potenciálně nakažených pacientů s dosud nenakaženými a obecně zamezit mísení zdravé a nemocné populace.

Proto od 16.3.2020 platí tato opatření:

1. pacienti, na které se vztahuje karanténa a zároveň mají klinické příznaky volají linku 773 768 994, 724 810 106, 725 191 367, nebo na linku 112

2. provoz ordinace a péče o nemocné se omezuje pouze na pacienty s akutními obtížemi a to po telefonické domluvě

3. neprovádí se žádné pracovně-lékařské a preventivní prohlídky

4. neprovádí se prohlídky za účelem vystavení posudku – řidičské průkazy, zbrojní průkazy apod.

5. kontroly chronických pacientů, které snesou odklad, se odkládají

6. recepty se vystavují pokud možno elektronicky, nebo se předávají ve dveřích

7. neschopenky se, pokud je to možné, vystavují elektronicky

8. nechoďte s potížemi, které snesou odklad, nebo se dají konzultovat po telefonu.

Comments are closed.

Kontakt

MUDr. Ivo Procházka
Havlíčkovo náměstí 493
679 06 Jedovnice

Objednávky na tel. 704 131 044 (8-12 hod)
tel. +420 516 442 725
mail: ipro.md@email.cz

Aktuality

Dovolená od 25. do 29.6.2020 a od 17. do 24.7.2020.